Opvoedingsmethoden

[section class=”nav-iso” background_repeat=”repeat” background_position=”center top” background_attachment=”static” background_scroll=”none”]

[/section]

[section background_color=”#ffffff” background_repeat=”repeat” background_position=”center top” background_attachment=”static” background_scroll=”none”]

Beschrijving

[one_half valign=”top” animation=”none”]

[list type=”icon” style=”simple” icon=”flag”]

Het project “Opvoedingsmethoden” is erop gericht Islamitische opvoedingsmethoden te ontwikkelen voor leerlingen van Islamitische basisscholen. De methoden zijn alomvattend in gebruik en voorzien alle betrokkenen van de benodigde materialen, waaronder:

 • Directie
 • Bestuur
 • Leraren
 • Pedagogische medewerkers
 • Vertrouwenspersonen
 • Leerlingen

Dit betekent dat bij de methode de volgende zaken horen die ook op een Islamitische wijze zijn ontwikkeld:

 • Een handleiding
 • Werkboek
 • Protocol
 • Management structuur

Door een integraal pakket aan te bieden kan er optimaal worden gewaakt over het behalen van de opvoedings- en leerdoelen, en kan de methode op de beste wijze worden aangeboden.

[/list]

[/one_half]

[one_half_last valign=”top” animation=”none”]

Bij het aanbieden van de methodes wordt uitgegaan van een standaardmodel, waarbij maatwerk wordt geleverd afhankelijk van de structuur en situatie van de school.

Voorbeelden

Enkele onderwerpen van pakketten zijn:

 • Islamitische opvoeding
 • Seksuele opvoeding
 • Hoe ga ik om met pesten?
 • De verbetering van slecht gedrag, enz

De noodzaak

Deze opvoedingsmethoden zijn van onmisbaar belang voor de Islamitische opvoeding en onderwijzing van de moslimjeugd.

 • Tot nu toe zijn er geen juiste pedagogische Islamitische opvoedingsmethodes. Er zijn her en der wel pogingen gedaan waarbij:
  • geen sprake is van structuur
  • of soms onjuiste informatie wordt verkondigd
  • of niet-Islamitische methodes worden gebruikt waarbij het kind nog meer wordt beschadigd in zijn opvoeding en Islamitische identiteit.

[/one_half_last]

[/section]

[section background_color=”#f7f7f7″ background_repeat=”repeat” background_position=”center top” background_attachment=”static” background_scroll=”none”]

Doelen

Middels dit project streeft Tarbiyah Consultancy naar de volgende doelen:

 • Het behalen van de tevredenheid van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa.
 • Het overdragen van de correcte Islamitische kennis en opvoeding.
 • Het ondersteunen van ouders en leraren in de Islamitische opvoeding en ontwikkeling van de moslimjeugd.
 • Het bevorderen van de praktisering van de Islamitische kennis.

[/section]

[section background_color=”#333333″ background_repeat=”repeat” background_position=”center top” background_attachment=”static” background_scroll=”none” padding_bottom=”50″ padding_top=”50″]

Uitwerking van het project

Voor de totstandkoming van de methodes, worden in-shaa’-Allaah de volgende fases doorlopen:

 • Wervings- en selectieprocedure;
 • Het ontwikkelen van de opvoedingsmethodes;
 • Maatwerk leveren die past bij de desbetreffende school afhankelijk van haar situatie en structuur;
 • Trainingen geven aan personeel van Islamitische basisscholen opdat de methodes op de scholen geimplementeerd kunnen worden;
 • Het onderzoeken van de uitwerking en effecten van de methodes ten aanzien van het kind en betrokken personeel;
 • De methoden op pedagogisch gebied verbeteren en/of aanpassen;
 • Het verkopen en verspreiden van de methodes;
 • Het vertalen van de methodes naar verschillende talen om die aan verschillende Islamitische basisscholen in Europa en elders aan te bieden.

[/section]

[section background_color=”#3d98d4″ background_repeat=”repeat” background_position=”center top” background_attachment=”static” background_scroll=”none”]

Wat heeft het project nodig?

Projectmedewerkers

– Pedagogen/pedagogische medewerkers/leraren die:

 • Onder begeleiding van mensen met Islamitische wetenschappelijke, psychologische en pedagogische kennis;
 • Op een Islamitisch verantwoorde pedagogische wijze meewerken aan het ontwikkelen van opvoedingsmethoden.

En voldoen aan de volgende zaken:

 • Ikhlaas (zuivere intentie) hebben.
 • Bereid zijn nieuwe zaken te leren
 • Bereid zijn advies aan te nemen
 • Ervaring hebben met opvoedings- en of onderwijsmethodes

[/section]

[section background_color=”#e8481b” background_repeat=”repeat” background_position=”center top” background_attachment=”static” background_scroll=”none”]

[list type=”icon” style=”none” icon=”hand-right” icon_color=”#ffffff”]

Financieel

Stichting Tarbiyah Consultancy is slechts opgericht om de da3wah te dienen, en heeft geen winstoogmerk. Dit betekent dat:

 • Middels dit project geen winst nagestreefd wordt;
 • Het project zichzelf moet gaan financieren;.
 • De vergoeding voor projectmedewerkers kan worden uitgekeerd wanneer het eindproduct verkocht wordt en daaruit inkomsten gegenereerd worden.

[/list]

Heb je interesse en denk je te voldoen aan het profiel?

[button size=”big” link=”https://opvoedconsult.com/vrijwilliger/” style=”solid”]Ik wil me aanmelden als projectmedewerker[/button]

[/section]