Over ons

Stichting Tarbiyah Consultancy is een organisatie die islamitische scholen helpt met verbetering van het islamitisch onderwijs. Centraal staat de ondersteuning bij het verbeteren van de prestaties van de leerlingen, waarbij tegelijkertijd de islamitische identiteit van de leerling gewaarborgd wordt. We helpen het islamitisch onderwijs in Nederland structureel in niveau te verhogen. Hierdoor behoudt de moslim zijn identiteit en kan hij zich hiermee volledig inzetten om de samenleving in Nederland te verbeteren. We helpen scholen islamitische leerlingen op de juiste wijze voor te bereiden op volwaardig burgerschap in de Nederlandse samenleving.

[one_half valign=”middle” animation=”none”]

improvement600

[/one_half]

[one_half_last valign=”middle” animation=”none”]

Dit doen wij door:


[lead]

 • het verbeteren van lesmethodes in de opvoeding en het onderwijs
 • het overdragen van kennis aan directie, bestuur, leerkrachten, ouders en leerlingen
 • het geven van begeleiding aan directie, bestuur en leerkrachten
 • het bieden van gekwalificeerde islamitische leerkrachten voor islamitische opvoeding en islamitisch onderwijs

[/lead]

[/one_half_last]

[space]

[/space]

[one_half valign=”top” animation=”none”]

[box icon=”thumbs-up” style=”solid”]

Begrip & Tolerantie

Stichting Tarbiyah Consultancy wil uiteindelijk bijdragen aan het wederzijdse begrip en de wederzijdse tolerantie tussen de islamitische Nederlander en de niet-islamitische Nederlander.

Door ons in te zetten voor islamitisch onderwijs, ondersteunen wij de verbetering van de maatschappij, met als streven een betere samenleving als eindresultaat.

[/box]

[/one_half]

[one_half_last valign=”top” animation=”none”]

[box icon=”puzzle-piece” style=”solid”]

Wetenschappelijk onderzoek

Door onze experts wordt continu wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de gesteldheid van moslimjongeren en moslimkinderen in de maatschappij. We bestuderen daarbij de kwaliteit van het algemeen onderwijs en het islamitisch onderwijs in Nederland. Vervolgens onderzoeken we wat er nodig is in dit onderwijs om islamitische leerlingen beter te laten presteren. Tot slot onderzoeken we het effect van onze diensten op de maatschappij en dan met name het effect op leerlingen in het islamitisch onderwijs.

[/box]

[/one_half_last]

[section background_color=”#ffffff” background_repeat=”repeat” background_position=”center top” background_attachment=”static” background_scroll=”none” padding_bottom=”50″]

Ontstane situatie in de maatschappij

Stichting Tarbiyah Consultancy is in het leven geroepen omdat zich momenteel problemen opdoen met betrekking tot moslims in de Nederlandse maatschappij. We zullen kort deze problemen toelichten.

Een aantal moslimjongeren en kinderen van tegenwoordig hebben door gebrek aan een stevige geloofsbasis problemen op school en thuis. Ze weten niet waar ze bij horen en ze kennen hun identiteit niet.

[tabs position=”top-left” style=”simple” type=”click”]

[tab_title]

Basisschoolleerlingen

[/tab_title]

[tab_content]

Basisschoolleerlingen vertonen hierdoor gedrag dat beneden hun capaciteit ligt.
Dit heeft vaak tot gevolg dat deze leerlingen een lager middelbaar schooladvies krijgen dan waar zij toe in staat zijn.
Dit gedrag bevat onder andere:

 • lage schoolprestaties
 • slecht gedrag jegens hun ouders
 • geen goede omgang met andere kinderen

[/tab_content]

[tab_title]

Middelbare schoolleerlingen

[/tab_title]

[tab_content]

Middelbare schoolleerlingen worden mentaal en psychisch vaak zwak. De volgende problemen kunnen zich dan voordoen:

 • Depressie
 • Losbandigheid
 • Gevoelig voor ronseling voor terrorisme
 • Psychische ziektes, zoals hoogmoed, wantrouwen, liegen en promiscuïteit
 • Gevoel niet begrepen te worden door hun ouders
 • Kiezen van foute vrienden die op slechte invloed van hen zijn
 • Studiekeuze maken voor hoger onderwijs waar ze later spijt van hebben
 • Studie kiezen die islamitisch niet correct is om te volgen
 • Wanhoop vanwege het niet kunnen vinden van een stageplek of baan
 • Criminaliteit ingaan

[/tab_content]

[tab_title]

Ouders

[/tab_title]

[tab_content]

Ook ouders vertonen geen ideaal gedrag. Een aantal zaken vinden plaats:

 • Ze hebben weinig tot geen kennis over opvoeding
 • Ze krijgen geen begeleiding
 • Ze voeden hun kinderen onjuist op
 • Ze begrijpen hun kinderen niet
 • Ze verliezen de controle en het gezag over hun kinderen

[/tab_content]

[/tabs]

Dit zijn ernstige problemen en zijn helaas realiteit. De oorzaak hiervoor is terug te leiden naar het feit dat deze jonge moslims geen degelijke islamitische opvoeding en onderwijs hebben kunnen genieten. Er is geen sterke islamitische basis geweest waarmee ze zijn opgegroeid. Ze hebben weinig tot geen kennis over hun geloof. Ze kennen Allaah niet en ze weten niet wat hun rechten en plichten zijn, noch kennen ze de rechten en plichten van de mensen om hen heen. Dit heeft grote negatieve gevolgen op hoe ze zich gedragen en hoe ze worden behandeld in de maatschappij.

[/section]

[divider style=”simple” icon=”group”]

[/divider]

Samenwerking

Stichting Tarbiyah Consultancy staat open voor samenwerking met andere instellingen. Zowel met islamitische als niet-islamitische organisaties zijn er mogelijkheden tot het samenbundelen van krachten. Het doel hierbij is de verbetering van het onderwijs in Nederland en in extensie de kracht van de samenleving. Samen kunnen we werken aan een betere toekomst.

Wij werken samen met o.a…

[divider style=”none” icon=”comment”]

[/divider]

Kom met ons in contact!

Stichting Tarbiyah Consultancy staat open voor samenwerking met andere instellingen. Zowel met islamitische als niet-islamitische organisaties zijn er mogelijkheden tot het samenbundelen van krachten. Het doel hierbij is de verbetering van het onderwijs in Nederland en in extensie de kracht van de samenleving. Samen kunnen we werken aan een betere toekomst.

[button size=”big” link=”/contact/” style=”solid”]Ja graag[/button] [button size=”big” link=”vacatures/” style=”simple”]Vacatures[/button]