Schrijven van kinderverhalen

[section class=”nav-iso” background_repeat=”repeat” background_position=”center top” background_attachment=”static” background_scroll=”none”]

[/section]

[section background_color=”#ffffff” background_repeat=”repeat” background_position=”center top” background_attachment=”static” background_scroll=”none”]

Beschrijving

[one_half valign=”top” animation=”none”]

[list type=”icon” style=”simple” icon=”flag”]

[message type=”info”]Het project “Kinderverhalen” van Tarbiyah Consultancy, een geweldig en uniek project dat onmisbaar is voor onze geliefde opgroeiende moslimkinderen en jeugd, en waar een grote noodzaak en behoefte voor bestaat.[/message]

 • Dit project betreft het ontwikkelen van Islamitische kinderboeken die verheven opvoedkundige en educatieve doelen dienen.
 • Islamitische pedagogische kinderverhalen met een leuke en spannende verhaallijn die de kinderen ook voorzien van Islamitische kennis.
 • Geschikt voor kinderen van verschillende leeftijden en toegespitst op hun begrip- en belevingsvermogen.
 • Om door kinderen zelf te laten lezen of om als ouders voor de kinderen voor te lezen.
 • Als aanvullend onderdeel van het onderwijsprogramma op Islamitische basisscholen.

[/list]

[/one_half]

[one_half_last valign=”top” animation=”none”]

De verhalen

 • Islamitische kennis voor kinderen gegoten in een opvoedkundig verhaal.
 • Betreffen een reeks van 24 kinderboeken over uiteenlopende Islamitische onderwerpen.
 • Het kind leert hoe hij zichzelf kan profileren als moslim op drie vlakken:
  • In zijn verstand: door te leren hoe hij zijn verstand op de juiste wijze kan vormen en structureren, en daarmee zaken op een Islamitische wijze leert overwegen;
  • Het gevoel: middels de Islamitische structurering en beheersing van zijn gevoel;
  • In zijn ledematen: door te leren de juiste daden te verrichten die weer afhankelijk zijn van zijn gevoelens en verstand.

[lead]Het kind leert met deze zaken om te gaan op verschillende terreinen in zijn leven, waaronder:[/lead]

 • Gezinssituatie
 • Maatschappij
 • School
 • Vrienden

[/one_half_last]

[/section]

[section background_color=”#f7f7f7″ background_repeat=”repeat” background_position=”center top” background_attachment=”static” background_scroll=”none”]

Doelen

Middels dit project streeft Tarbiyah Consultancy naar de volgende doelen:

 • Het behalen van de tevredenheid van Allaah subhaanahu wa-ta3aalaa.
 • Het overdragen van de correcte Islamitische kennis en opvoeding.
 • Het ondersteunen van ouders en leraren in de Islamitische opvoeding en ontwikkeling van de moslimjeugd.
 • Het bevorderen van de praktisering van de Islamitische kennis.

Het op een Islamitisch verantwoorde wijze vermaken van de kinderen.

[/section]

[section background_color=”#333333″ background_repeat=”repeat” background_position=”center top” background_attachment=”static” background_scroll=”none” padding_bottom=”50″ padding_top=”50″]

Uitwerking van het project

Voor de totstandkoming van de kinderboeken, worden in-shaa’-Allaah de volgende fases doorlopen:

 • Wervings- en selectieprocedure;
 • Het onder begeleiding van mensen met Islamitische en pedagogische kennis ontwikkelen van de kinderverhalen;
 • Het illustreren van de verhalen;
 • Het drukken van de kinderboeken;
 • Het aanbieden van de kinderverhalen aan scholen;
 • Het onderzoeken van de effecten van de verhalen op het kind;
 • De verhalen op pedagogisch gebied verbeteren en/of aanpassen;
 • Het nogmaals drukken van de kinderboeken;
 • Het verkopen en verspreiden van de kinderboeken
 • Het vertalen van de kinderboeken naar verschillende talen om die aan verschillende moslims in Europa en elders aan te bieden.

[/section]

[section background_color=”#3d98d4″ background_repeat=”repeat” background_position=”center top” background_attachment=”static” background_scroll=”none”]

Benodigdheden

Projectmedewerkers

– Schrijvers die:

 • Onder begeleiding van mensen met Islamitische en pedagogische kennis;
 • Op een Islamitisch verantwoorde pedagogische wijze leuke en spannende kinderverhalen gaan schrijven.

En voldoen aan de volgende zaken:

 • Pedagogische achtergrond hebben.
 • Aanleg/talent bezitten in schrijven
 • Creatief zijn
 • Bereid zijn nieuwe zaken te leren
 • Bereid zijn advies aan te nemen
 • Ikhlaas (zuivere intentie) hebben

– Illustratoren

[/section]

[section background_color=”#e8481b” background_repeat=”repeat” background_position=”center top” background_attachment=”static” background_scroll=”none”]

[list type=”icon” style=”none” icon=”hand-right” icon_color=”#ffffff”]

Financieel

Stichting Tarbiyah Consultancy is slechts opgericht om de da3wah te dienen, en heeft geen winstoogmerk. Dit betekent dat:

 • Middels dit project geen winst nagestreefd wordt;
 • Het project zichzelf moet gaan financieren;.
 • De vergoeding voor projectmedewerkers kan worden uitgekeerd wanneer het eindproduct verkocht wordt en daaruit inkomsten gegenereerd worden.

[/list]

Heb je interesse en denk je te voldoen aan het profiel?

[button size=”big” link=”https://opvoedconsult.com/vrijwilliger/” style=”solid”]Ik wil me aanmelden als schrijver[/button]

[/section]